Εμβόλια Ενηλίκων

Είναι γεγονός ότι πολλοί από εμάς έχουμε συνδέσει τα εμβόλια με τη βρεφική και παιδική ηλικία. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο ως ενήλικες να γνωρίζουμε την εμβολιαστική μας κάλυψη, καθώς και τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε στην ενήλικη ζωή. Τα εμβόλια ενηλίκων είναι από τα πιο βολικά και ασφαλή μέσα προληπτικής φροντίδας που διαθέτουμε.

Επικοινωνήστε με τον Παθολόγο σας για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το ποια εμβόλια είναι απαραίτητα για εσάς!

 

Ποια από τα εμβόλια ενηλίκων είναι απαραίτητα;

Εμβόλιο Covid-19

Από την ηλικία των 5 ετών και άνω, το CDC (Center for Disease Control and Prevention) συστήνει τη χορήγηση του εμβολίου για την πρόληψη της νόσησης και των επιπλοκών της Covid-19. Τα εμβόλια ενηλίκων που έχουν εγκριθεί είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ενώ μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος θα χρειαστούν περαιτέρω αναμνηστικές δόσεις ανάλογα με:

 • το είδος του εμβολίου
 • την ηλικία του ατόμου
 • την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων ή άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών)

Περισσότερες επικαιροποιημένες οδηγίες για τα εμβόλια αυτά και τη δυνατότητα χορήγησής τους βρίσκονται στην πλατφόρμα https://emvolio.gov.gr.

 

Εμβόλιο Γρίπης

Το CDC συνιστά τα εμβόλια ενηλίκων για τη γρίπη σε όλους άνω των 6 μηνών. Παρόλα αυτά, το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού συστήνει τα εμβόλια ενηλίκων σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Τέτοιες ομάδες είναι τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

 • Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού (όπως άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
 • Χρόνια καρδιακά νοσήματα
 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
 • Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
 • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
 • Χρόνια νεφροπάθεια
 • Χρόνιες παθήσεις ήπατος
 • Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα
 • Σύνδρομο Down
 • Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες
 • Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40 kg/m2)
 • Άτομα που σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών
 • Άτομα που φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης
 • Κλειστοί πληθυσμοί, όπως σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές ή ειδικά σχολεία, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης
 • Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση)
 • Εργαζόμενοι σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών
 • Άστεγοι
 • Άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους, όπως κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς και σφαγείς

 

Εμβόλιο Τετάνου-Διφθερίτιδας-Κοκκύτη (Td/Tdap/TdapIPV)

Τα εμβόλια ενηλίκων Tdap κατά τετάνου-διφθερίτιδας-κοκκύτη είναι απαραίτητα για όλους.

Σε ενήλικες που έχουν πλήρη εμβολιασμό κατά την παιδική ηλικία προτείνεται:

 • μία δόση Tdap ή Tdap-IPV σε ηλικία 18-25 ετών
 • έπειτα αναμνηστική δόση Td ή Tdap ανά 10ετία

Σε ατελώς εμβολιασμένους ενήλικες (λιγότερες από 3 δόσεις) θα πρέπει να συμπληρώνονται οι δόσεις που υπολείπονται.

 

Ποια προαιρετικά εμβόλια ενηλίκων μπορεί να χρειαστούν;

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α

Τα εμβόλια ενηλίκων για την Ηπατίτιδα Α είναι διαθέσιμα για άτομα που επιθυμούν προστασία από τον ιό ακόμα και εάν δεν είναι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Οι ομάδες αυτές είναι:

 • Άτομα με χρόνια ηπατικά νοσήματα
 • Φορείς του HIV
 • Άντρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άτομα του ίδιου φύλου
 • Ταξιδιώτες σε περιοχές με μεγάλη και μέση ενδημικότητα της νόσου
 • Εργαζόμενοι σε χώρους υγείας
 • Άστεγοι
 • Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών
 • Ενήλικες ηλικίας έως 40 ετών μη εμβολιασμένοι με πρόσφατη έκθεση στον ιό της Ηπατίδας Α

Χορηγείται σε δύο δόσεις με απόσταση 6-12 μήνες.

 

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β

Τα εμβόλια ενηλίκων για τον ιό της Ηπατίτιδας Β συστήνονται σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί στην παιδική ηλικία και ειδικά σε αυτούς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως:

 • Άτομα με χρόνια ηπατικά νοσήματα
 • Φορείς του HIV
 • Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
 • Εργαζόμενοι σε χώρους υγείας
 • Άστεγοι
 • Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών
 • Άτομα με περισσότερους από έναν ερωτικούς συντρόφους κατά τους τελευταίους 6 μήνες
 • Ταξιδιώτες που πρόκειται να επισκεφθούν χώρες με μέση και υψηλή ενδημικότητα Ηπατίτιδας Β
 • Άτομα του στενού περιβάλλοντος πασχόντων από χρόνια λοίμωξη με τον ιό της Ηπατίτιδας Β

Σε ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα άτομα, τα εμβόλια ενηλίκων πρέπει να χορηγηθούν συνολικά σε 3 δόσεις με απόσταση 1 και 6 μηνών από την πρώτη δόση.

 

Εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου

Στα εμβόλια ενηλίκων για τον πνευμονιόκοκκο υπάρχουν δύο είδη, τα συζευγμένα (PCV13) και τα πολυσακχαριδικά (PPSV23). Προστατεύουν από λοιμώξεις με το βακτήριο του πνευμονιόκοκκου, όπως πνευμονία, ωτίτιδα, ιγμορίτιδα, μηνιγγίτιδα.  Ενήλικες άνω των 65 ετών, αλλά και νεότεροι των 65 ετών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο εμβόλια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χορηγείται πρώτα το PCV13 και μετά από ένα χρόνο το PPSV23, εφόσον ο θεράποντας ιατρός κρίνει ότι το άτομο ανήκει στις ομάδες αυτές.

 

 

MMR (Ιλαρά-Ερυθρά-Παρωτίτιδα)

Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο MMR συστήνεται σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν εμβολιασθεί με δύο δόσεις MMR στην παιδική ηλικία. Εξαιρούνται ενήλικες που φέρουν εργαστηριακή απόδειξη ανοσοποίησης. Τα εμβόλια ενηλίκων MMR χορηγούνται σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων.

 

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς (VAR)

Όλοι οι ενήλικες που γεννήθηκαν μετά το 1990 και δεν έχουν νοσήσει ή εμβολιαστεί για ανεμευλογιά πρέπει να εμβολιάζονται. Τα εμβόλια ενηλίκων για ανεμευλογιά χορηγούνται σε 2 δόσεις, εκτός αν υπάρχει αντένδειξη. Επίσης, είναι σημαντικό τα εμβόλια ενηλίκων να χορηγηθούν σε άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας:

 • που εργάζονται με παιδιά
 • που έρχονται σε επαφή με ανοσοκατεσταλμένα άτομα
 • γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που σκέφτονται να τεκνοποιήσουν (αποφυγή εγκυμοσύνης για 1 μήνα μετά τον εμβολιασμό)

 

Επίσης άτομα που έχουν εκτεθεί σε ασθενή με ανεμευλογιά (εκτός των εγκύων & ασθενών με ανοσοκαταστολή) θα πρέπει να εμβολιάζονται ιδανικά τις πρώτες 3 ημέρες από την έκθεση, εφόσον δεν έχουν στο παρελθόν νοσήσει ή εμβολιαστεί.

 

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδοκόκκου τετραδύναμο, συζευγμένο (MenACWY)

Τα συγκεκριμένα εμβόλια ενηλίκων προστατεύουν από 4 τύπους μηνιγγιτιδοκοκκικών βακτηρίων (τύποι A, C, W, Y).

Συστήνεται χορήγηση 1 δόσης εμβολίου και επανάληψη σε 5 χρόνια σε άτομα που υπάρχει υψηλός κίνδυνος μετάδοσης, όπως:

 • ανεμβολίαστους στρατιώτες ή οπλίτες
 • μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό
 • άτομα που θα ταξιδέψουν στην υποσαχάριο Αφρική
 • ταξιδιώτες στη Μέκκα για το προσκύνημα Hajj ή το προσκύνημα Umrah
 • προσωπικό μικροβιολογικών εργαστηρίων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε καλλιέργειες μηνιγγιτιδοκόκκου

Επιπλέον, συστήνεται τα εμβόλια ενηλίκων να χορηγούνται σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων και επανάληψη σε 5 χρόνια σε:

 • Άτομα με τραυματισμό ή αφαίρεση σπλήνα, λειτουργική ασπληνία, ή μια σπάνια διαταραχή που καλείται ανεπάρκεια τελικών κλασμάτων συμπληρώματος. Στις περιπτώσεις προγραμματισμένης σπληνεκτομής ο εμβολιασμός έναντι MenACWY συστήνεται να έχει ολοκληρωθεί 14 ή περισσότερες ημέρες πριν την επέμβαση.
 • Άτομα με HIV λοίμωξη.
 • Άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα Eculizumab.

 

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδος Β, πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-FHbp)

Αυτά τα εμβόλια ενηλίκων συστήνονται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο όπως:

 • Άτομα με τραυματισμό ή αφαίρεση σπλήνα, λειτουργική ασπληνία, ή ανεπάρκεια τελικών κλασμάτων συμπληρώματος
 • Άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα Eculizumab
 • Προσωπικό μικροβιολογικών εργαστηρίων που είναι δυνατόν να εκτεθεί σε καλλιέργειες μηνιγγιτιδοκόκκου

Χορηγούνται 2 δόσεις εμβολίου MenB-4C με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 1 μηνός ή 3 δόσεις εμβολίου MenB-FHbp στους μήνες 0, 1-2 και 6.

Μπορούν τα συγχορηγηθούν με το συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο, αλλά σε διαφορετικό σημείο.