Γιατί η άσκηση στην προσχολική ηλικία είναι σημαντική;

Από την Πελαγία Χριστοφορίδου

Η άσκηση στην προσχολική ηλικία είναι πιο σημαντική από όσο νομίζουμε.

Συχνά ακούμε πως είναι νωρίς να εντάξεις ένα μικρό παιδί σε μια οργανωμένη δραστηριότητα και πως δε θα μπορέσει να αντεπεξέλθει. Όμως η αλήθεια είναι ότι η προσχολική ηλικία είναι ίσως η σημαντικότερη περίοδος, καθώς τότε μπαίνουν οι βάσεις στο κινητικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. Η έλλειψη της φυσικής δραστηριότητας (οργανωμένης και ελεύθερης) είναι καθοριστική για την μελλοντική υγεία του παιδιού.

Πόσο δραστήριο κινητικά είναι το παιδί σήμερα;

Ενώ έχουμε την εντύπωση ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι τα πιο δραστήρια κινητικά, έρευνες αποδεικνύουν  πως δυστυχώς είναι κινητικά αδρανή. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούν πάνω από μία ώρα την ημέρα τα ηλεκτρονικά μέσα, από έρευνες έχει φανεί ότι αγγίζουν τις πέντε ώρες ημερησίως. Η Ελλάδα δε διαφέρει από αυτή την εικόνα. Στη χώρα μας η έκθεση των
παιδιών σε μια οθόνη ξεπερνά τις δυο ώρες ημερησίως με αποτέλεσμα 3-4 στα 10 ελληνόπουλα να ζυγίσουν παραπάνω απότο φυσιολογικό.

Οι επιλογές μας επηρεάζουν άμεσα τα παιδιά.

Η παρατεταμένη έκθεση στην οθόνη έχει πολλές συνέπειες μία εκ των οποίων είναι και η παχυσαρκία.  Η ένταξη των παιδιών σε μία οργανωμένη υπό προϋποθέσεις φυσική  δραστηριότητα βοηθάει στην αντιμετώπιση των ανθυγιεινών συνηθειών. Συνήθειες που θα το αποτρέψουν από την παχυσαρκία, τις μελλοντικές καρδιαγγειακές παθήσεις, θα βοηθήσουν στην αύξηση της οστικής του πυκνότητας, στην ψυχοκοινωνική του υγεία και βέβαια στην εξάσκηση των κινητικών του δεξιοτήτων.

Τα παιδιά που νιώθουν ικανά και σίγουρα για τις ικανότητες τους συμμετέχουν περισσότερο σε δραστηριότητες και αυτό τους το προσφέρει η άσκηση και εξάσκηση των κινητικών τους δεξιοτήτων.

Τι χαρακτηριστικά έχει η σωστή άσκηση στην προσχολική ηλικία;

Η οργανωμένη φυσική δραστηριότητα για παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για την αντίστοιχη ηλικία. Αυτό παίζει το σημαντικότερο ρόλο για το αν το παιδί θα αγαπήσει την άσκηση και θα την κάνει συνήθεια για όλη του τη ζωή ή θα την μισήσει. Η προπόνηση φυσικής κατάστασης έτσι όπως την ξέρουμε δεν έχει θέση στην προσχολική ηλικία. Η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων αυτής της ηλικίας γίνεται με ελεύθερες επιλογές και δραστηριότητες οι οποίες κινούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών για ανακάλυψη αποφεύγοντας ανταγωνιστικά παιχνίδια γιατί η ήττα φέρνει απογοήτευση και επιδρά αρνητικά. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον το οποίο θα είναι ασφαλές αλλά ταυτόχρονα με προκλήσεις που θα προάγει τη συνεργασία και την αυτοεκτίμηση. Όλα
τα παραπάνω θα γίνουν με σεβασμό και προσαρμοσμένα στην εκάστοτε προσχολική ηλικία δίνοντας χρόνο και ευκαιρίες στα παιδιά για να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους έχοντας τον προπονητή να δίνει οδηγίες όπου χρειάζεται και να ενθαρρύνει με ενθουσιασμό την προσπάθεια τους.